Som musiker vill jag gärna förmedla något till dem som lyssnar. Rörelsen kan vara till hjälp i min kommunikation med åhörarna. Den kan också användas vid instuderandet av musiken för att förstärka min egen upplevelse och därmed påverka mitt uttryck.

I ett vanligt samtal använder vi ord för att meddela oss med varandra. Dessa ord blir förstärkta eller motsagda av tonfall och kroppsspråk – ofta omedvetet. Samma sak gäller sången. Det kroppsspråk eller de rörelser jag använder när jag sjunger kan antingen förstärka sångens budskap eller motsäga det.

Det är viktigt att ”känna in” rörelsen så att den stämmer med min egen inre upplevelse. Detta kan liknas vid att jag måste lära känna ett noterat musikstycke ”bakom noterna” och göra det till mitt när jag skall framföra det. Jag bör fråga mig vad jag vill förmedla.

När det gäller den ”noterade rörelsen” i sångcollagen, vill jag understryka att det är ”noter”. Du och kören måste göra det till ert – kanske byta ut och ändra och lägga till.

Det är min förhoppning att du och dina körer tillsammans kan skapa något som känns riktigt och inspirerande för er!

Utöver sångcollagen finns det fyra sånghäften för småbarn och fyra jul- och påskdramer för förskola och skola. Samtliga publikationer går att beställa hos Noteria.

barmhartigheten
barnen
fardigheten
friheten
i_din_hand
jona
josef
julen
ljuset
mose
musiken_ror_mig
nej_jag_vill_inte_sitta_stilla
pasken
skapelsen
stenarna
ta_min_hand
talenterna
tiden
vagen
vattnet
previous arrow
next arrow
barmhartigheten
barnen
fardigheten
friheten
i_din_hand
jona
josef
julen
ljuset
mose
musiken_ror_mig
nej_jag_vill_inte_sitta_stilla
pasken
skapelsen
stenarna
ta_min_hand
talenterna
tiden
vagen
vattnet
previous arrow
next arrow